Mètode


És una formació feta a mesura emprant un mètode comunicatiu.

  •  Horari, lloc d’impartició i nombre de participants segons necessitats del client
  •  Grups reduïts o classes individuals
  •  Preparació per a necessitats específiques
  •  Preparació per a exàmens oficials
  •  Servei de consultoria i disseny de cursos a mesura per a empreses

El consultor els visitarà per establir el nivell del / dels participants, els objectius de la formació i la data d’inici.

Cursos Individuals o en grup.

  •   Anglès, francès, italià, portuguès, alemany, xinès mandarín, espanyol per a empleats estrangers ….
  •   Idiomes dels països de la Unió Europea.

Objectius

Aconseguir que els alumnes obtinguin la confiança i soltesa per desembolicar-se en el seu ambient professional en l’idioma que estudien. Així mateix, les classes tenen com a objectiu adaptar-se a les necessitats de cada alumne quan horari, matèria, perfil del professorat i obtenció de resultats.

Afavorir l’aprenentatge per mitjà de la impartició de les classes en un ambient conegut (sense necessitat de desplaçar-se) en grups reduïts o particulars. Fomentar l’aprenentatge amb l’ús d’una metodologia comunicativa i activa, activitats i exercicis amens i les eines més modernes d’Internet.

Preparar les bases per a un bon domini de l’idioma a estudiar per mitjà de l’ensenyament de la gramàtica, formulismes, lèxic general i específic així com aspectes de la cultura dels parlants natius de l’idioma així com estratègies en general.

FAQ- Preguntes Més Freqüents

1. Com és el nombre òptim d’assistents en un grup?

Recomendamos que los grupos no sean muy grandes para favorecer el aprendizaje.

2. Com s’estableix el nivell dels participants?

Se efectúan pruebas de nivel (normalmente orales) de una duración de 15 minutos para cada asistente.

Según sus necesidades podemos emplear el sistema de evaluación del  Consejo de Europa o el sistema TOEIC (norteamericano).

Recomendamos el  marco común europeo de referencia para las lenguas dado que tiene cada vez más aceptación entre las empresas y hay puestos de trabajo que hoy en día solicitan una puntuación . Llevar a cabo las pruebas de nivel para establecer los niveles de los participantes no tiene coste adicional.

3. El preu inclou els materials necessaris per a la realització del curs?

Si quieren utilizar fotocopias, rogamos el uso de sus equipos para hacer dichas fotocopias. En el caso de que utilicen libros el coste es a su cargo.

4. Per impartir les classes presencials “In-company”, necessitarien algun tipus de sala en particular i/o material específic?

A ser posible sí. Sería mucho más fácil impartir las clases en una aula con pizarra y un PC

5. Quantes hores s’ha d’estudiar cada setmana per treure el màxim rendiment?

Un mínimo de 2  horas cada semana y hasta 8 horas al día durante 4 semanas si quieren hacer un curso de inmersión.

La decisión depende en parte de cuanto tiempo disponen. Recomendamos estudiar entre 3-4 horas a la semana en dos sesiones de 1,5 o 2 horas, si no hay necesidad de aprender muy rápidamente.

Si la seva empresa vol bonificar els cursos d’anglès o altres idiomes, posin-se en contacte amb David Merkler a info@languagesbarcelona.com

 
     
 
 

Close Menu