AVALUACIÓ DEL NIVELL DE CONEIXAMENTS DE LLENGUA ANGLESA (I ALTRES IDIOMES) DEL EMPLEATS I IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE MILLORA

Solució: Language Services (LS) duu a terme entrevistes periòdiques del nivell parlat  per certificar el nivell de coneixements dels empleats. El sistema de nivells de LS consta de 18 nivells. Les entrevistes tenen una durada de 15 minuts per persona.

Situació 1: Empresa de “outsourcing” que proporciona un servei d’Atenció al Client a Hewlett Packard en llengua anglesa, necessita controlar el nivell d’anglès dels seus empleats. L’objectiu és garantir el bon funcionament dels seus serveis davant el client.

Solució: Language Services (LS) duu a terme entrevistes periòdiques del nivell parlat per certificar el nivell de coneixements dels empleats. El sistema de nivells de LS consta de 18 nivells. Les entrevistes tenen una durada de 15 minuts per persona.

Situació 2: Empresa Farmacèutica que trasllada el seu Centre de Comptabilitat per a Europa a Barcelona. Desitgen conèixer el nivell d’anglès d’un grup de persones de diferents nacionalitats ja que és la llengua vehicular del grup i és important que hi hagi bona coordinació entre tots els seus components.

Aquesta empresa té com a estàndard que els seus empleats tinguin un nivell mínim “+2 Professional” de l’Examen del TOEIC

Solució: Language Services (LS) duu a terme entrevistes de nivell en llengua anglesa i certifica el nivell de tots els integrants del grup. A més rep l’encàrrec de formar intensivament a alguns dels empleats espanyols, que presenten un nivell més baix del requerit.

Situació 3: Empresa de selecció encarregada de cobrir aproximadament 50 places del Servei d’Atenció a l’Immigrant per l’Ajuntament de Madrid.

Solució: Language Services (LS) duu a terme entrevistes de nivell en llengua anglesa, francesa, àrab, romanesa i xinesa per certificar davant l’Ajuntament el grau de coneixements dels entrevistats.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Situació 4: Escola professional d’hostaleria vol dur a terme una auditoria del professorat d’anglès i pla d’estudis

Solució: Després de seguir les directrius i les pautes marcades pel Director de l’Escola Professional, Language Services (LS) duu a terme entrevistes amb l’equip pedagògic i un estudi de sistemes i mètodes emprats. Posteriorment es presenten al Director i Cap d’Estudis de l’escola una sèrie d’observacions i recomanacions presentat per escrit en una memòria i verbalment en reunions.