Mètode


És una formació feta a mesura emprant un mètode comunicatiu.

  •  horari, lloc d’impartició i nombre de participants segons necessitats del client

  •  grups reduïts o classes individuals

  •  preparació per a necessitats específiques

  •  preparació per a exàmens oficials

  •  servei de consultoria i disseny de cursos a mesura per a empreses

El consultor els visitarà per establir el nivell del / dels participants, els objectius de la formació i la data d’inici.

Cursos Individuals o en grup.

  •   anglès, francès, italià, portuguès, alemany, xinès mandarín, espanyol per a empleats estrangers ….

  •   idiomes dels països de la Unió Europea.

Objectius

Aconseguir que els alumnes obtinguin la confiança i soltesa per desembolicar-se en el seu ambient professional en l’idioma que estudien. Així mateix, les classes tenen com a objectiu adaptar-se a les necessitats de cada alumne quan horari, matèria, perfil del professorat i obtenció de resultats.

Afavorir l’aprenentatge per mitjà de la impartició de les classes en un ambient conegut (sense necessitat de desplaçar-se) en grups reduïts o particulars. Fomentar l’aprenentatge amb l’ús d’una metodologia comunicativa i activa, activitats i exercicis amens i les eines més modernes d’Internet.

Preparar les bases per a un bon domini de l’idioma a estudiar per mitjà de l’ensenyament de la gramàtica, formulismes, lèxic general i específic així com aspectes de la cultura dels parlants natius de l’idioma així com estratègies en general.

FAQ- Preguntes Més Freqüents

1. Com és el nombre òptim d’assistents en un grup?

Recomanem que els grups no siguin molt grans per a afavorir l’aprenentatge.

2. Com s’estableix el nivell dels participants?

S’efectuen proves de nivell (normalment orals) d’una durada de 15 minuts per a cada assistent.

Segons les seves necessitats podem emprar el sistema d’avaluació de el  Consell d’Europa o el sistema TOEIC (nord-americà).

Recomanem el  marc comú europeu de referència per a les llengües atès que hi ha llocs de treball que avui dia sol·liciten aquesta puntuació . Dur a terme les proves de nivell per a establir els nivells dels participants no té cost addicional.

3. El preu inclou els materials necessaris per a la realització del curs?

Si utilitzem fotocòpies per a fer les classes preguem fer les còpies en les vostres instal·lacions. Els llibres es cobren apart.

4. Per impartir les classes presencials “In-company”, necessitarien algun tipus de sala en particular i/o material específic?

Si pot ser sí. Seria molt més fàcil impartir les classes en una aula amb pissarra i un PC

5. Quantes hores s’ha d’estudiar cada setmana per treure el màxim rendiment?

Un mínim de 2 hores cada setmana tret que voleu fer un curs d’immersió.La decisió depèn en part de quant temps es disposa. Recomanem estudiar entre 3-4 hores a la setmana en dues sessions de 1,5 o 2 hores, si no hi ha necessitat d’aprendre molt ràpidament.

Si la teva empresa vol bonificar els cursos d’anglès o altres idiomes, posin-se en contacte amb David Merkler a info@languagesbarcelona.com